>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1388 - دوره:8 - شماره:62


  tick  ارزیابی شرایط آزمایشگاهی مناسب جهت مطالعه کینتیکی آنزیم کراتین کیناز استخراج شده از اسپرم انسان - صفحه:232-330

  tick  اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفولیپاز A2 در زهر خام و فراکسیونهای جداشده از زهر افعی لبتینای ایران - صفحه:355-360

  tick  بررسی ارتباط بیان هسته ای و سیتوپلاسمی پروتئین Hsp70 و پروتئین P53 در نمونه های سرطان پستان - صفحه:313-322

  tick  بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیو ه های مقابله ای با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی - صفحه:345-353

  tick  بررسی تفاوت تأثیر تمرینات با وزنه و تمرینات پلایومتریک بر روی عضلات رکتوس فموریس و بایسپس فموریس از دیدگاه الکترومیوگرافی سطحی - صفحه:295-304

  tick  بررسی سطح چربیهای سرم در بیماران کم کاری تحت بالینی تیروئید قبل و بعد از درمان با لووتیروکسین - صفحه:281-287

  tick  بررسی فراوانی اختلال رشد و الگوهای آن در کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب اهواز 1386 - صفحه:361-368

  tick  بررسی کلینیکی موفقیت هیپنوتیزم جهت ایجاد بی حسی موضعی در درمان ریشه دندان - صفحه:337-343

  tick  بررسی لابراتواری استحکام شکست در چسباندن مجدد قطعه دندان سانترال شکسته شده با استفاده از کامپازیت قابل سیلان و سمان رزینی Dual Cure - صفحه:305-312

  tick  بررسی نظرات دندانپزشکان عمومی شهرستان اهواز در مورد برنامه های آموزش مداوم در اهواز - صفحه:331-335

  tick  مطالعه اورتریت و تعیین عوامل خطر ابتلا در بیماران مرد مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری در اهواز طی سالهای 1384 تا 1386 - صفحه:265-273

  tick  مطالعه فراوانی هیپوتیروئیدی و پیامدهای آن در بیماران تالاسمی ماژور در بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - صفحه:289-294

  tick  مقایسه میزان بزاق غیرتحریکی غده پاروتید، تحت فکی و زیرزبانی در افراد دیابتیک نوع 2 کنترل شده و افراد سالم - صفحه:275-280

  tick  مقایسه یادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی در سالمندان - صفحه:255-263

  tick  گزارش یک مورد مسمومیت شدید غیرشایع با ایزونیازید همراه با تشنج های عود کننده درمان شده با پیریدوکسین - صفحه:369-373
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved