>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:11


  tick  ارزیابی اثربخشی کنترل های داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری - صفحه:50-63

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:130-143

  tick  بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی - صفحه:64-79

  tick  بررسی تاثیر اندازه شرکت صاحبکار، اندازه موسسه حسابرسی و میزان حق الزحمه غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس در شرایط ارایه همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیلگران بورس اوراق بهادار - صفحه:20-35

  tick  بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:96-109

  tick  بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:36-49

  tick  تاثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام - صفحه:110-129

  tick  سرمایه گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزش گذاری سهام - صفحه:80-95

  tick  گردش موسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری - صفحه:4-19
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved