>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:14


  tick  بررسی اثر ترانسیلوانیا بر روی بازدهی و حجم معاملات سهام - صفحه:114-133

  tick  بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:38-51

  tick  بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم (Dps) در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امکان جایگزینی آن - صفحه:134-143

  tick  بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:98-113

  tick  بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارایه شده - صفحه:52-65

  tick  بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:4-19

  tick  تاثیر شاخصه های راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی - صفحه:82-97

  tick  تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (Eva) و نرخ بازده دارایی ها (Roa) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:66-81

  tick  رابطه بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:20-37
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved