>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1400 - دوره: - شماره:51


  tick  اثر ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:59-80

  tick  بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت - صفحه:39-58

  tick  بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه‌کاری حسابداری با تاکید بر ساختار سررسید بدهی - صفحه:95-110

  tick  بررسی مقایسه ای کفایت سرمایه و تاثیر آن بر عملکرد بانک‌های تجاری؛ مطالعه موردی بانک‌های کشورهای ایران و ترکیه - صفحه:81-94

  tick  تاثیر عوامل کلیدی موفقیت بر عملکرد نظام حسابرسی داخلی - صفحه:127-142

  tick  تعیین سطح سوادمالی و رابطه ی آن با رفتار مالی و نگرش مالی (مطالعه موردی دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک) - صفحه:187-198

  tick  عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:143-164

  tick  کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت در دانشگاه های دولتی ایران - صفحه:5-22

  tick  مدل بهبود شفافیت مالی شرکت های دولتی ایران - صفحه:23-38

  tick  مطالعه خوانایی قانون مالیات های مستقیم و لزوم بازنگری درآن از منظر قابلیت فهم توسط استفاده کنندگان - صفحه:111-126

  tick  پیش بینی اقلام تعهدی بر مبنای ویژگی های جریان های نقدی و تغییر در درآمد ها - صفحه:165-186
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved