>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1399 - دوره: - شماره:47


  tick  اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت‌ها - صفحه:171-184

  tick  ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی - صفحه:133-152

  tick  الگوی سنجش کارایی از منظر اطلاعات حسابداری - صفحه:153-170

  tick  بازده غیرعادی سهام، اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهامو تغییرات سود سهام پرداختی - صفحه:5-20

  tick  بررسی ارتباط ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی و شواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:101-114

  tick  تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی(فین تک) در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد - صفحه:73-86

  tick  حق الزحمه‌های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری - صفحه:87-100

  tick  ریسک سقوط قیمت سهام : احساسات سرمایه‌گذاران و نقش تعدیل‌گر مدیریت سود - صفحه:115-132

  tick  ریسک ورشکستگی شرکت‎ها؛ مطالعه مقایسه‎ای - صفحه:55-72

  tick  نقش قیمت‌گذاری نادرست بر مخارج سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایهدر شرکت‌های هموارساز و غیر هموارساز سود - صفحه:37-54

  tick  چالش‌های استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در موسسات اعتباری(مطالعه موردی یکی ازبانک‌های‌ایران) - صفحه:21-36
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved