>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:10


  tick  ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمد های شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمد ها - صفحه:36-55

  tick  بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:72-83

  tick  بررسی تاثیر نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآورد های حسابداری - صفحه:118-131

  tick  بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی ساختار سرمایه ی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:22-35

  tick  بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:98-117

  tick  تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن برعملکرد بنگاه (Bsc) بر عملکرد بنگاه(مطالعه موردی) - صفحه:56-71

  tick  تبیین رابطه ی بین نظام راهبری شرکت ها و نقد شوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان - صفحه:132-143

  tick  ترکیب هیات مدیره و هزینه های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت های ایرانی) - صفحه:84-97

  tick  رابطه نظریه نمایندگی و مالکیت مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:4-21
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved