>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:5


  tick  اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت - صفحه:38-55

  tick  بررسی Eps فصلی شرکتهای بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات - صفحه:26-37

  tick  بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:90-103

  tick  بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار در تعیین بازده سهام - صفحه:104-123

  tick  تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت ها در بورس تهران - صفحه:124-141

  tick  طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:6-25

  tick  عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:142-157

  tick  مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(Gfs) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای - صفحه:72-89

  tick  پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:56-71
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved