>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1397 - دوره: - شماره:38


  tick  اهمیت مدیریت سرمایه‌ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت ها، مورد مطالعه: صنایع خودرو و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:165-178

  tick  بررسی ارتباط میان تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:109-120

  tick  بررسی تاثیر عملکرد اقتصاد کلان بر ارتباط ارزشی و محافظه‌کاری سود حسابداری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:145-164

  tick  بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه دانشگاهیان - صفحه:81-94

  tick  بررسی نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران - صفحه:21-38

  tick  تاثیر سود هدف و انگیزه‌های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:121-144

  tick  تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:55-66

  tick  تاثیر محافظه‌کاری مشروط بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:5-20

  tick  رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی (Gdp) و عوامل ریسک سرمایه در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:95-108

  tick  رابطه کیفیت حسابرسی و ارتباط با ارزش سود و ارزش دفتری سرمایه با نگاهی بر رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران - صفحه:39-54

  tick  نقش چسبندگی هزینه‌ها در رابطه میان کیفیت سود و مولفه‌های موثر برآن - صفحه:67-80
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved