>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1397 - دوره: - شماره:40


  tick  اثر اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر رابطه بازده سهام و حجم معامله - صفحه:59-74

  tick  ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی با معیارهای عملکرد شرکت‌ها - صفحه:105-126

  tick  بررسی عوامل تعیین کننده افشای ضعف کنترلهای داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:25-42

  tick  بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکت‌ها - صفحه:43-58

  tick  بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزشگذاری سود و اجزای آن توسط بازار سرمایه - صفحه:87-104

  tick  تاثیر اطلاعات نامشهود براساس مدل لاکونیشاک، شلیفر و ویشنی(Lsv) بر رفتار توده‌وار سرمایه گذاران نهادی - صفحه:147-158

  tick  تاثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد - صفحه:5-24

  tick  رابطه مدیریت واقعی سود با بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:75-86

  tick  شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تحلیل عاملی تاییدی - صفحه:127-146

  tick  ظرفیت سنجی مالیات در مناطق ایران - صفحه:159-180

  tick  موسسات حسابرسی کوچک ومدیریت سود - صفحه:181-194
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved