>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1388 - دوره:1 - شماره:3


  tick  آزمون پدیده ارزان قیمت گذاری عرضه عمومی اولیه سهام و عملکرد بلند مدت آن در بورس تهران - صفحه:198-217

  tick  برداشت حسابرسان ایران از کارایی علایم خطر در کشف گزارشگری مالی متقلبانه - صفحه:162-197

  tick  بررسی تاثیر مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر مدل آستانه) - صفحه:68-87

  tick  بررسی محافظه کاری در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:88-107

  tick  بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها - صفحه:122-135

  tick  بررسی نظریه های توازی ایستا و سلسله مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکت ها در بورس و اوراق بهادار تهران - صفحه:4-21

  tick  تاثیر بخش 340 استاندارد های حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی)بر کیفیت پیش بینی سود - صفحه:36-49

  tick  تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری - صفحه:50-67

  tick  تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم - صفحه:136-161

  tick  تجربه حسابرس و نقش آن در قضاوت موضوعات ساختار نیافته حسابرسی - صفحه:108-121

  tick  کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود - صفحه:22-35
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved