>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران   
سال:1379 - دوره:34 - شماره:2


  tick  آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی - صفحه:1-10

  tick  ارتعاشات غیرخطی صفحات حلقوی با ضخامت متغیر پله ای با خواص اورتوتروپیک - صفحه:119-126

  tick  بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد اعضای خمشی بتن مسلح بهسازی شده با تحت فشار قراردادن منطقه برش بحرانی - صفحه:45-60

  tick  تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر - صفحه:93-100

  tick  تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرایند ساخت قطعات نیمه هادی با استفاده از شبکه های عصبی - صفحه:11-22

  tick  تعیین سینتیک پلیمریزاسیون پلی یورتان و بررسی اثر نسبت اکی والان واکنشگرها و فیلر - صفحه:73-82

  tick  روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی - شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی - صفحه:101-118

  tick  سنجش مقادیر میکروطلا به روش رسوبی و سنتز برخی اوراتها - صفحه:141-146

  tick  ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده - صفحه:33-44

  tick  کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین - صفحه:127-140

  tick  کنترل خازن متغییر در موتور القایی تکفاز به منظور تامین گشتاور زیاد با ضربان کم - صفحه:23-32

  tick  مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان - صفحه:61-72

  tick  پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق - صفحه:83-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved