>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران   
سال:1384 - دوره:39 - شماره:6


  tick  افزایش انتقال حرارت در چگالنده یک سیکل تبرید با مبرد R-134aوسط نوار پیچیده شده - صفحه:713-722

  tick  بازیابی وانادیوم از سرباره کنورتور فولادسازی به روش تشویه نمکی - صفحه:813-820

  tick  بررسی اثرات میدان الکتروسینتیک (Edl) بر انتقال حرارت در میکروکانالهای مستطیلی - صفحه:773-784

  tick  بررسی تاثیر زمان نگهداری بر ترکیب شیمیایی، دمای خاتمه و مدت زمان استحاله یوتکتیک در چدن نشکن - صفحه:821-830

  tick  بررسی مسائل اکستروژن معکوس برای تولید قطعات با شکل داخلی دلخواه از بیلت های دایره ای با استفاده از روش حد بالا - صفحه:701-712

  tick  بررسی پارامترهای ساخت و خواص تریبولوژیکی مواد اصطکاکی سینترشده زمینه آهنی - صفحه:793-800

  tick  بهینه سازی نیروی گیره بندی در سیستم قطعه کار - فیکسچر تحت فرآیند ماشینکاری با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک - صفحه:723-732

  tick  تحلیل رفتار پمپ و ارائه بهترین نقطه کارکرد آن در حالت چرخش به عنوان توربین - صفحه:765-772

  tick  حل عددی جریان غیردائم جابجایی آزاد در محفظه های بسته - صفحه:753-764

  tick  طراحی یک شتاب سنج خازنی Mems - صفحه:745-752

  tick  کاهش ضریب درگ اجرام Uuvبا استفاده از پوششهای پلیمری - صفحه:733-744

  tick  کنترل ریز ساختار ترکیبات بین فلزی حاوی آهن با افزودن منگنز و انجام عملیات حرارتی محلول سازی در آلیاژ 319 آلومینیوم - صفحه:801-812

  tick  لحیم کاری سخت ورقهای آلومینیومی دولایه 3003/4043 به آلومینویم 3003 - صفحه:831-838

  tick  مطالعه ریز ساختار و فصل مشترک در کامپوزیت های Al/Sicpتولید شده به روش فشردن انفجاری - صفحه:785-792
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved