>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رویکرد معماری شهری در مبانی نظری معماری و طراحی شهری  
   
نویسنده علی‌الحسابی مهران ,صفانیا محمدعرفان
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    هدف از نگارش این مقاله آشنایی با رویکرد معماری شهری و ماهیت میان‌رشته‌ای آن در پژوهش‌های معماری و طراحی شهری است. امروزه رویکردهای میان‌رشته‌ای در بسیاری از پژوهش‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند. معماری شهری در بسیاری از پژوهش‌ها مورداستفاده قرار گرفته است. اما به دلیل وجود زمینه‌های گوناگون در پژوهش‌ها، تحت عناوین مختلفی یاد شده است. این پژوهش با بررسی نظریات افراد مختلف و تعاریف موجود در مبانی نظری و چهارچوب علمی رشته‌های معماری و طراحی شهری، چهارچوبی نظری بر پایه متون و اسناد بررسی شده ارائه می‌دهد.
کلیدواژه معماری شهری، طراحی شهری، معماری، معماری زمینه‌گرا، شهرسازی منظر
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی alalhesabi@iust.ac.ir
 
   Investigating the approach of urban architecture in the theoretical foundations of architecture and urban design  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved