>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تجارب جهانی ساماندهی رودخانه‌های شهری در راستای تحقق پایداری زیست‌محیطی  
   
نویسنده نورمحمدی لفمجان مهدیه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    ساماندهی و طراحی کناره آب فرآیندی است که با تقاضای مردم برای ارتقاء کناره آب آغاز می‌شود و با مجموعه‌ای از مراحل برنامه‌ریزی و تجدیدنظرهای عمومی برای تصویب یک طرح کناره آب ادامه می‌یابد. در تلاقی وجوه مختلف زندگی شهری، رودخانه‌ها میراث طبیعی اجتماع هستند و کناره آن‌ها پتانسیل بالایی برای تبدیل به محورهای مرکزی توسعه و مفصلی برای فضاهای شهری‌اند. تبدیل رود به مسیل بتنی، گذشته از تخریب منظر و هویت طبیعی آن، سرعت آب را بالابرده و در نهایت به مخرب بودن آن می‌افزاید. با توجه به رویکرد اشتباه و رویه غلط در پیش‌گرفته شده در برخورد با رودخانه‌های شهری کشور، بررسی تجارب جهانی ساماندهی رودخانه‌های شهری در راستای تحقق پایداری زیست‌محیطی ضرورت دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با روش فراتحلیل از طریق مطالعه پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌های شهری به بررسی تجارب جهانی موفق در این زمینه می‌پردازد و پنج پروژه موفق را معرفی و بررسی می‌نماید.
کلیدواژه ساماندهی، رودخانه، پایداری، زیست‌محیطی، پایداری زیست‌محیطی
آدرس , Iran
 
   Investigating the global experiences of organizing urban rivers in order to achieve environmental sustainability  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved