>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی های آرمانشهر امروزی  
   
نویسنده امیری مونا ,نوری علی
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    همه انسان ها در حال حاضر به دنبال یافتن شهری مناسب و ایده آل برای زندگی کردن هستند آنها همه تلاش خود را در جهت یافتن آرمان شهر ایده آل زمان خود میکنند .آرمانشهری که بتواند موجب آسایش و رفاه حال آنها باشد و کیفیت زندگی آنها را بالا ببرد و چه بسا در جهت شکوفایی و رشد زندگی شهروندان نیز تاثیرگذار باشد .در زمان های گذشته آرمان شهر دست نیافتنی بود اما امروزه آرمانشهر قابل قیاس و در دسترس است به طوری که منابع مختلف اطلاعاتی سالیانه با در نظر گرفتن آمار های مختلف شهر ها را درجه بندی میکند .در این قیاس کیفیت زندگی در شهر ها ارزیابی میشود و بهترین و بدترین شهر ها معرفی میگردد .معیار های کلی برای آرمانشهر ها در دسته های کلی کیفیت بهداشت عمومی کیفیت آموزش ثبات اقتصادی و اجتماعی آلودگی امنیت از جمله مواردی هستند که درر این ارزیابی مورد سنجش قرار میگیرد .در این مقاله پایگاه های معرفی آرمانشهر معرفی میشوند تا با معیارهای سنجش آن مورد مطالعه قرار بگیرند .
کلیدواژه آرمانشهر-کیفیت زندگی –شهرهای امروزی
آدرس , Iran, , Iran
 
   Features utopia  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved