>
Fa   |   Ar   |   En
   پتانسیل سنجی مناطق مستعد کشت گردو در حوضه آبریز زاب با استفاده از تحلیل های مکانی  
   
نویسنده محمدی منیره ,پروین نادر ,کرمی محمد رضا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    هدف تحقیق تعیین نواحی مستعد کشت گردو در حوضه زاب است، بدین منظور دوره آماری موردمطالعه از سال 1984 تا 2014 اطلاعات مربوط به متغیرهای اقلیمی و محیطی 10 ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه وبرای دقت بیشتر داده های 7 ایستگاه مجاور نیز استفاده شد. داده‌های موردمطالعه تحقیق شامل بارش سالانه، دما، رطوبت نسبی است با استفاده از توابع ویژه سامانه اطلاعات جغرافیایی، برای هر یک از نیازهای اقلیمی لایه جداگانه‌ای تهیه گردید. پس از ارزش‌گذاری به کمک مدل ahp، لایه‌های مذکور تلفیق گردیدند. مساحت اراضی سازگار برای کاشت گردو حدود 94431/68هکتار است که 18/8 درصد اراضی این منطقه را شامل می‌شود. اراضی نسبت سازگار که که حدود 305425/21 هکتار است، شامل 60/8 درصد مساحت اراضی منطقه است. اراضی ناسازگار با مساحت حدود 101722/75 شامل 20/3 درصد که نشان‌دهنده کمترین مساحت است.
کلیدواژه پتانسیل سنجی، گردو، Ahp، Arcgis، حوزه زاب
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی m.mohammadi198766@gmail.com
 
   Potential Survey walnut cultivation in Zab rigion West Azerbaijan Province use of local analysis  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved