>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان Bim در رسیدن به اهداف معماری پایدار  
   
نویسنده اکبریان محمدرضا ,منوچهری گلجو فاطمه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    در قرن حاضر به دلیل نیاز روز افزون جهت ساخت و ساز و نیاز های هرچه بیشتر جهان به تولید و مصرف منابع و از سوی دیگر کاهش چشمگیر منابع طبیعی و در کنار آن تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پی در پی و افزایش تولید گاز های گلخانه ای، تغییر و بازنگری در روش های طراحی و ساخت ساز به روش کنونی در پروژه ها بسیار احساس می شود. مدلسازی اطلاعات ساختمان ترکیبی از اطلاعات پارامتری که برای استفاده در تصمیم گیری های مرتبط با فرآیند طراحی، تهیه نقشه های ساختمانی با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، پیش بینی عملکرد ساختمان، رسیدن به اهداف محدوده در طول عمر پروژه، نحوه نگهداری و استفاده و مدیریت قراردادها و تدارکات استفاده می شود، تعریف می شود. مدلسازی اطلاعات ساختمان (bim) نحوه طراحی و ساخت ساختمان‌ها را تغییر می‌دهند و می‌توانند هماهنگی چند رشته‌ای را تسهیل کنند و طراحی سه بعدی، تحلیل، برآورد هزینه و زمان‌بندی ساخت و ساز را یکپارچه کنند. در این پژوهش مدلسازی اطلاعات ساختمان(bim) و معماری پایدار به صورت کلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نحوه و میزان کاربرد آن در فرآیند رسیدن به معماری پایدار جهت تسهیل، کاهش زمان و همچنین کاهش هزینه های رویکرد طراحی پایدار ارائه می گردد.
کلیدواژه معماری پایدار، مدلسازی اطلاعات ساختمان، طراحی پایدار، Bim
آدرس , Iran, , Iran
 
   Investigating the impact of BIM building information modeling in achieving the goals of sustainable architecture  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved