>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر طراحی معماری مجموعه های ورزشی با رویکرد معماری پایدار  
   
نویسنده کشفی زکیه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه با گرم شدن زمین و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ منابع تجدیدناپذیر یکی از دغدغه های طراحان و معماران توجه به پایداری در معماری و ایجاد زمینه ای است که معماری در بستر آن به زیباترین و سودمندترین شکل طراحی شود و در عین حال کمترین آسیب را به محیط خود از طریق همسازی با محیط وارد کنند؛ تاجایی که کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری، مبحثی به نام معماری پایدار معماری سبز را به وجود آورده است؛لازم به ذکر است این نوع ازمعماری بر اصول حفاظت از انرژی، کار با اقلیم، کاهش استفاده از منابع جدید، احترام به کاربران انسان ، احترام به سایت، کل گرایی استوار است. لذا در این پژوهش ابتدا به مفهوم توسعه پایدار و اهداف آن، و معماری پایدار سبز و اصول آن می پردازیم و در ادامه به اهمیت استفاده از آن و شناخت این مهم در معماری مجموعه های ورزشی می پردازیم. باتوجه به این که مجموعه های ورزشی، به عنوان یکی از بخش های پرمصرف انرژی های تجدیدناپذیر هستند. هزینه های مالی و اقتصادی فراوانی را متحمل می شوند. از طرفی یکی از منابع آلوده کننده طبیعت، تامین انرژی از منابع سوخت فسیلی است که هم تولید و هم مصرف آن به دلیل پایین بودن فناوری تجهیزات تولید و مصرف، همواره با مشکلات فراوان و آلودگی زیست محیطی همراه است. در طراحی ساختمان های نوین با نگرش معماری سبز و در کل معماری پایدار به مسئله های صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست و استفاده از مصالح ساختمانی همگام با محیط، توجه ویژه می شود. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای- تطبیفی قصد آن را داریم تا تاثیر انرژی های تجدیدپذیر را در معماری نوین را بررسی کنیم. و در پایان این پژوهش سعی داریم فرایندی از تاثیر طراحی این ساختمان ها را معرفی کنیم که در راستای اهداف توسعه پایدار و معماری پایدار باشد.
کلیدواژه توسعه پایدار، معماری پایدار، بهینه سازی انرژی،اقلیم، مجموعه ورزشی
آدرس , Iran
 
   Factors affecting the architectural design of sports complexes with a sustainable architecture approach  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved