>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شاخص های شهر شاد در کیفیّت فضای زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 9 شهر کرج)  
   
نویسنده ساسانپور فرزانه ,نصرتی فاطمه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    براساس پژوهش های انجام شده، سطح شادی در ایران در بین 97 کشور، در رتبه 56 است؛ که این مساله، توجّه به تامین نشاط و سرزندگی شهری را به یکی از دغدغه های مدیران تبدیل می کند. هدف از پژوهش بررسی وضعیّت کنونیِ کیفیّت زندگی شهریِ منطقه 9 کلانشهر کرج، با توجّه به شاخص های شهر شاد می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده، و برای تکمیل داده ها از روش کتابخانه ای و مشاهده مستقیم استفاده شده است. آمارهای مورد نیاز از طریق شهرداری منطقه و سازمان پارک ها و فضای سبز، گردآوری و پس از بررسی وضع موجود، راهکارهایی جهت ارتقاء وضعیّت ارائه شده است.
کلیدواژه شهر شاد، سرزندگی، کیفیت، فضای زندگی، کلانشهر
آدرس , Iran, , Iran
 
   Review of indicators of happy city in the quality of urban living space  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved