>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر جانمایی و ابعاد بازشوی جداره جنوبی در میزان دریافت نور طبیعی و بار سرمایش و گرمایش در شهر اراک  
   
نویسنده رفعتی نریمان ,خضرلوی اقدم احسان
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    سهم ساختمان‌ها از مصرف انرژی کشور بیش از 40% را شامل می‌شود که این میزان در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته آماری نگران کننده به شمار ‌می‌رود. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش میزان مصرف انرژی، هدر رفت انرژی از جداره‌های ساختمان‌ها است. پنجره‌ها به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ساختمان و نیز با توجه نقش بسیار مهم آنها در تامین روشنایی کافی برای فضای داخلی از اهمیت بیشتری برخوردارند. بگونه‌ای که می‌بایست با تنظیم ابعاد و محل قرارگیری پنجره‌ها، علاوه بر تامین بیشترین روشنایی طبیعی، حداقل هدر رفت انرژی را نیز در بر داشته باشد و یا به عبارتی در بهینه‌ترین حالت ممکن قرار گیرد. در این پژوهش به بررسی اثر ابعاد و جانمایی پنجره‌ها در جداره‌ی جنوبی ساختمان‌ها در شهر اراک پرداخته شده است. در این پژوهش متغییرهایی که منجر به تغییر ابعاد و جانمایی بازشو می‌شوند شناسایی شده و در 9 سناریو به مقایسه و بررسی آنها پرداخته شده است. برای این منظور از پلاگین ladybog tools در محیط گرسهاپر استفاده شده و شبیه‌سازی‌ها در دفتر کار مرجع رینهارت صورت گرفته‌اند. نتایج بیانگر نامناسب بودن بازشوها با کشیدگی شرقی-غربی در جبهه‌ی جنوبی و مناسب بودن بازشوهایی با کشیدگی شمالی و جنوبی از نظر مصرف انرژی بوده است. همچنین بازشوی مرکزی با حداقل فاصله از سطح زمین بعنوان بهترین پاسخ از نظر میزان دریافت نور روز و مصرف انرژی شناخته شده است.
کلیدواژه نور روز، طراحی پارامتریک، گرسهاپر، مصرف انرژی
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی e_khezerlouyagdam@alumni.iust.ac.ir
 
   Investigating the effect of placement and dimensions of the south fenestration on the amount of natural light and cooling and heating load in Arak city  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved