>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل و بررسی نحوه طراحی انواع ساختمان‌های زیرو انرژی و زیرو کربن با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور توسعه پایدار  
   
نویسنده محمدی‌فرد قاسم ,اسدپور فائزه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    با توسعه سریع شهرنشینی، افزایش جمعیت و ساختمان‌سازی بی‌رویه، مصرف انرژی در ساختمان‌ها بیشتر گردیده است به طوریکه انتشار گاز دی‌اکسیدکربن شرایط زیست انسان روی کره زمین را با چالش‌های جدی روبره کرده است که در این راستا بشر به استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر روی آورده است بدین منظور در دهه‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در مورد ایجاد ساختمان‌های تقریبا صفر کربن انجام شده است، که تحقق آن تحولی در مصرف انرژی در بخش ساختمان و توسعه پایدار پدید می‌آورد. لذا این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد با مطالعه اسنادی و مرور ادبیات و بررسی پیشینه پژوهش، این نتیجه حاصل گردید که: طراحی اصولی ساختمان‌های زیرو انرژی و زیرو کربن می‌تواند تا حد قابل قبولی از آلودگی محیط‌زیست و همچنین مصرف زیاد انرژی جلوگیری کند و موجب توسعه پایدار شود.
کلیدواژه انرژی تجدیدپذیر، صفر انرژی، صفر کربن، توسعه پایدار.
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی ghasem.mohammadifard@yahoo.com
 
   Analysis of How to Design Different Types of Zero Energy and Zero Carbon Buildings Using Renewable Energy for Sustainable Development  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved