>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی خطر زلزله در استان زنجان براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (Ahp)  
   
نویسنده سلمانی مقدم محمد ,زندی رحمان ,حسنلو معصومه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    ایران یکی از مناطق زلزله خیز جهان به شمار می رود که شهرهای آن بر اثر این مخاطره طبیعی آسیب های زیادی دیده است. ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله از ابعاد مختلف به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در کاهش خسارت شهر در برابر آن می باشد. با توجه به اهمیت موضوع خطر زلزله در شهرها از جمله استان زنجان در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل سلسله مراتبی(ahp) و استفاده از نرم افزارهای arc gis و expert choiceبه پهنه بندی خطر زلزله در استان زنجان پرداخته شد و در نهایت مناطقی که خطر زلزله در آن ها بیشتر می باشد مشخص شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تجربی-تحلیلی بوده و برای شناخت زلزله خیزی منطقه مورد مطالعه 6 پارامتر مهم از جمله: عمق، قدرت، کانون، فاصله از کانون، شیب، ارتفاع استفاده شده-است که نتایج نشان می دهد کمربند شمالی-جنوبی استان با خطر کمتری مواجه بوده و مناطق شمال غرب و شمال شرق با توجه به تراکم گسل های فعال، خطر وقوع زلزله بیش از سایر نواحی است.
کلیدواژه زلزله، پهنه بندی، مدل سلسله مراتبی Ahp، سیستم اطلاعات جغرافیایی، زنجان
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی r.zandi@hsu.ac.ir
 
   Earthquake risk assessment in Zanjan province based on Analytic Hierarchy Process (AHP)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved