>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شاخصه های معماری پایدار با رویکرد استفاده از گودال باغچه در خانه های بومی اقلیم گرم وخشک ایران  
   
نویسنده عزیزی دیزج شاهین ,پوراحمد لیلا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    معماران بومی با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و بررسی امکانات و محدودیت های موجود در هر منطقه دست به طراحی می زدند. در کشر ما به دلیل تنوع اقلیمی الگوهای گوناگون سکونتی ایجاد شد، که در هر اقلیم به بهترین شکل ممکن پاسخ گوی نیازهای ساکنان بود. استفاده از گودال باغچه یکی از راه های بهبود بخشیدن به شرایط سخت اقلیمی در نواحی مرکزی ایران بوده است. این عنصر اقلیمی با شناخت اقلیم و چگونگی بهره برداری از آن توانست موجبات آسایش ساکنان را فراهم کند. نواحی فلات مرکزی ایران به واسطۀ بارندگی کم، از آب و هوای گرم و خشک برخوردار بود، از این رو در گذشته با راهکارهای اقلیمی مختلف نظیر گودال باغچه که موضوع پژوهش پیش رو است توانستند شرایط طاقت فرسا را تعدیل کنند. باغچه ها و به طور کلی فضاهای سبز در حیاط خانه های مناطق گرم و خشک با جذب پرتوهای تابشی خورشید مانع انعکاس دوبارۀ پرتوها و افزایش ناخواستۀ گرما شده و با جبران رطوبت اقلیمی کوچک برای انسان فراهم می کند. در این اقلیم شاهد پیوند انسان با طبیعت و معماری هستیم که به واسطۀ برقراری ارتباط بین محیط انسانی و جهان طبیعت بحث پایداری مطرح می شود.
کلیدواژه معماری بومی، آسایش اقلیمی، گودال باغچه.
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی leilapourahmad17400@gmail.com
 
   2  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved