>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش زیبایی شناسی در طراحی خانه های ایرانی  
   
نویسنده مهدی نژاد جمال الدین ,شیردل امیرحسین
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    به طور کلی در زمان بحث در خصوص طراحی محیطی برای زندگی انسان ، با مبانی ومفاهیم زیباشناسانه مواجه می شویم،بحث زیبایی شناسی در معماری به عنوان تنها عاملی که مورد توجه قرار می گیرد ، نمی باشد ، چراکه در معماری ایرانی -اسلامی هر اقدامی بر اساس حکمت و فلسفه ای انجام می شود.خانه به عنوان محلی امن و پر از اسایش نیازمند زیبایی است ،که این زیبایی افرینی ریشه در فرهنگ و اعتقادات ما دارد و نحوه ایجاد ان برگرفته ازاین مسائل است. به طور کل انسان زیباجو است وهمواره سعی می کند در زندگی خود ازان بهره بگیرد .ازاین رو در این مقاله سعی شد که در ابتدا با تعریف زیبایی وزیبایی شناسی ،و ارتباط ان با معماری اشنا شده سپس با بهره گیری از مفاهیم قرانی و دیدگاه اندیشمندان رابطه ومیزان ان را با معماری بررسی کنیم ،نتایج پژوهش نشانگر ان است که تقارن ، تعادل، رنگ ،نور ،نظم ،و...از اصول و عوامل ایجاد زیبایی در خانه های ایرانی می باشد که رعایت ان هم در خانه های معاصر ،باعث خلق نشاط و زیبایی و ارامش و...می شود.
کلیدواژه زیبایی،زیبایی شناسی ،خانه ایرانی، معماری سنتی
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی amirshirdel6645930@gmail.com
 
   Examining the role of aesthetics in the design of Iranian houses  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved