>
Fa   |   Ar   |   En
   معناشناسی و نقش نمادین عناصر موجود در مسجد شیخ لطف الله  
   
نویسنده انصاری مهناز
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    مسجد شیخ لطف الله به جهت شیوۀ معماری خاص و استفاده از تزئینات منحصر به فرد، نمونه ای بی نظیر از معماری اسلامی-ایرانی است محسوب شده است. این مسجد جزء یکی از مساجد بنام در اصفهان و ایران است که دلیل شهرت آن تفاوت در شیوۀ طراحی و ساختش می باشد. با به کارگیری هوشمندانۀ عناصر و خلق فضاهای به کار رفته در آن توسط معماران خوش ذوق و ماهر شاهد دریافت حسن معنویات در فضای درونی این مسجد و همچنین جایگاه ویژه ارزش قدسی آن هستیم. این بنای زیبا که در ضلع شرقی میدان نقش جهان اصفهان قرار گرفته یکی از شاهکارهای معماری دورۀ صفویه است، که اوج شکوفایی هنر اسلامی را می توان در معماری آن مشاهده کرد. به واسطۀ معناشناسی می توان به تحلیل و شناخت این بنا پرداخت. انتقال مفاهیم و معانی به ببینده در این مسجد از طریق بهره گیری از برخی عناصر و فضاها نظیر گنبد، محراب و شبستان و غیره امکان پذیر بوده است.
کلیدواژه نماد، مسجد شیخ لطف الله، گنبد، محراب و غیره.
آدرس , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved