>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع ضایعات شهری ضایعات، «طرحی برای محیط زیست»  
   
نویسنده علی پور ناصر
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    خانوارهای اغلب 2 گزینه برای بازیافت دارند. جمع‌آوری جدول بازیافت راحت است، اما پرداخت را فراهم نمی‌کند.متناوباً پرداخت ممکن است از ماشین که با انداختن پول در آن جنس بیرون می‌آید یا کاهش یافتن مراکز قابل دستیابی باشد، اما بعضی هزینه معامله ممکن است به بار آید. ما بررسی می‌کنیم سیاست‌ها را تا تولید طرح کارا و بازیافت را در وضعیتی با این 2 گزینه بازیافت بعلاوه مکان قابل بازیافت در زباله تشویق کنیم.بنابراین ارزشی را در موازی بودن این 2 گزینه بازیافت را شناسایی کردیم. نتایج بهینه مقید می‌تواند بدست آمده باشد توسط ترکیبی از «سپرده- بازپرداخت» با یک حق‌الزحمه مصرفی آبرومندانه از این گذشته، تولید کننده ها نباید مجاز به نگه‌داری سپرده‌ها باشند چون این خواسته مصرف کننده‌ها نیست.
کلیدواژه مدیریت منابع ضایعات شهری ، طرحی برای محیط زیست ، بازیافت زباله ها ، سیاست و بازارها.
آدرس , Iran
 
   Urban waste resource management, 'Environmental Plan'  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved