>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی سیستم های متریال هوشمند در معماری  
   
نویسنده نبی زاده مینا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    مواد و مصالح هوشمند مصالحی هستند که می توانند با عملکردی هوشمندانه در مقابل تغییرات محیط، مانند موجودات زنده، خود را با شرایط محیطی منطبق سازند. برخی از این مواد، در پاسخ به تغییرات محیطی، دچار تغییر در یک یا چند ویژگی خود مانند شکل، رنگ و شفافیت می شوند که این تغییرات می تواند شرایط مناسب تری را برای استفاده کنندگان فراهم کند. علاوه بر آن تنوع و جذابیت های بصری را برای کاربران به همراه داشته باشد. لازمه دست یافتن به چنین فضای معماری، بکار گرفتن دوباره تکنولوژی در راستای کاربرد مصالح هوشمند و متریال های نوین است. مصالح هوشمند که مصالحی پویا هستند، پاسخگوی نیازهای کاربران قرن بیست و یکم می باشند. استفاده از این مواد و مصالح انسان را قادر به طراحی محیط های ساده اما جذاب و متنوع می کنند که علاوه بر واکنش نشان دادن به تغییرات محیطی، نیازهای دیگری از جمله کنترل نور، کنترل دید، کنترل دما، آگاه نمودن کاربران، زیبایی و... را فراهم می سازند. باتوجه به اثرات اقتصادی و زیست محیطی مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان طراحی و توسعه پایدار در معماری امری ضروری به نظر میرسد از روشهای مهم صرفه جویی انرژی در صنعت ساختمان طراحی ساختمان هوشمند و استفاده از تکنیک ومصالح خاص می باشد ساختمان های هوشمند این قابلیت را دارند که با تغییر شرایط محیطی نسبت به تغیرات عکس العمل نشان داده امنیت و آرامش را در جهت توسعه پایدار برای ساکنین ساختمان فراهم اورند استفاده از تکنولوژی های جدید جهت کاهش مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر و نیز ذخیره ی انرژیهای پایه از مباحث عمده ای است که در معماری پایدار مطرح میشوند. در نگرش طراحی ساختمان های پایدار (نگرشی نوین در طراحی ساختمان ها که باید سطح بالایی از استانداردهای زیست محیطی را با تاکید بر هزینه های دوره عمر مفید ارضا کنند)، اغلب از چنین مصالح پربازدهی استفاده می شود، چرا که این مواد ماهیتی سازگارتر با محیط زیست داشته و سبب افزایش عمر مفید ساختمان می شوند. در این مقاله به بررسی متریال های هوشمند و معرفی مصالح هایی که در نما نقش به سزایی در انرژی ساختمان دارند پرداخته شده و عملکرد هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل می گردد که استفاده از فناوری هایی از این دست، نیاز به انرژی کمتر و استفاده کمتر از مواد شوینده و شیمیایی دارند و خود گامی در جهت تحقق اهداف معماری پایدار و پایداری زیست محیطی خواهد بود.
کلیدواژه مواد و مصالح هوشمند، معماری، شیشه هوشمند، پارچه هوشمند، پنجره هوشمند، پوشش خود تمیز شونده و آسان تمیز شونده، تکنولوژی نانو و تولید بتن هوشمند
آدرس , Iran
 
   Analysis of intelligent material systems in architecture  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved