>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی گردشگری سلامت و جاذبه های اکوتوریستی شهر یاسوج  
   
نویسنده محمودی صدیقه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    اکوتوریسم گزینه شاخص بخش گردشگری است که می تواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی های فرهنگی را به سرمایه های بالفعل تبدیل کند و با رونق آن موجب اشتغال ، اعتلا فرهنگی، حفاظت محیط زیست و تقویت موقعیت منطقه در کشور و حتی در نظام بین المللی شود. بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح می‌باشد. گردشگری سلامت، مولفه‌ای با دو جزء ترکیبی مهم و اساسی است . این پدیده دو وجهی وقتی در هم می‌آمیزد مفهوم ثالثی را به دست می‌دهد که نمی‌توان جز با تجربه داشتن و پیدایش دیدگاههای نو در این دو جزء، این مفهوم را مدیریت کرد. هدف این پزوهش معرفی جاذبه های اکوتوریستی شهر یاسوج ،بررسی مشکلات، سطح از نظر امکانات و زیرساختهای گردشگری، پتانسیلهای اکوتوریسم و ارائه پیشنهاداتی در رابطه با رفع موانع توسعه گردشگری پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است که ضمن مطالعات میدانی و بررسی اسناد و شناسایی ترسیم نقشه های مختلف پرداخته شده است. همچنین به این نتیجه رسیدیم که شهر یاسوج از توانهای بالایی اکوتوریسمی در گردشگری سلامت برخوردار می باشد که در صورت ایجاد زیرساختها مورد نیاز، برنامه ریزی، مدیریت و تبلیغات کافی و مشارکت دادن مردم، گردشگری شهرستان توسعه یافته و به توسعه منطقه ای خواهدانجامید. درآمد ناشی از گردشگری سلامت می تواند برای کشور ما که به حرکت در روند توسعه می اندیشد سودآور باشد.
کلیدواژه گردشگری سلامت، اکوتوریسم، توسعه پایدار، صنعت گردشگری
آدرس , Iran
پست الکترونیکی mahmoodis954@gmail.com
 
   Survey of health tourism and ecotourism attractions of Yasuj city  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved