>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی فرم‌ها، اعداد و رنگها در آرمان‌شهر و فنگ‌شویی (نمونه موردی شهر ممنوعه و ورجمکرد)  
   
نویسنده بابایان بیدگلی سحر ,کلانتری میترا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    انسان از ابتدای تاریخ بشریت، جهان‌بینی خود را بر اساس مشاهدات و بررسی رویدادهای طبیعی بررسی کرده است. واکاوی در رویدادهای طبیعی، خودآگاه یا ناخودآگاه در جریان است و هر بار موضوعی دانسته یا نادانسته به جریان می‌افتد. آنچه به‌وضوح در تمامی موارد وجود دارد، رسیدن به کیفیت بهتر زندگی و سعادت برای انسان است. بشر برای رسیدن به شهر ایده‌آل، در هر دوره برحسب کمبودهای جامعه، ایجاد آرمان‌شهرها را تصور و تداعی می‌کند. فنگ‌شویی به‌عنوان روشی برای چیدمان‌های معماری، از جهت ساختمان گرفته تا معماری داخلی، باهدف ایجاد محیطی آرام و باکیفیت استفاده می‌شود. پژوهش کیفی در این مقاله با روش تحقیق پیمایشی، ما را به این نتایج می‌رساند که باوجود مخالفت‌هایی در جوامع مختلف برای فنگ‌شویی وجود داشت، درنهایت این روش به یک علم در معماری مبدل شده است. آرمان‌شهر و فنگ‌شویی، در فرم، رنگ و اعدادی که در هر دو مقدس به‌حساب می‌آید، دارای اشتراکات بسیاری هستند. ورجمکرد در آرمان‌شهر و شهر ممنوعه در فنگ‌شویی به‌عنوان اولین‌ها در هر دو دارای مشترکاتی در موارد ذکرشده هستند و فرم، رنگ و اعداد مقدس را در شهر به عرصه ظهور می‌گذارند.
کلیدواژه آرمان‌شهر، فنگ‌شویی، ورجمکرد، شهر ممنوعه
آدرس , Iran, , Iran
 
   Analyzing forms, numbers and colors in Utopia and Feng Shui (case examples of Forbidden City and Verjamkord)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved