>
Fa   |   Ar   |   En
   فضای ورودی ، در و معماری بقعه های تاریخی  
   
نویسنده شاهرودی عباسعلی
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    فضای ورودی از جمله فضاهای کلیدی آثار معماری می‌باشد که از منظر عملکردی، فرمی و مفهومی حائز اهمیت بسیار است. فنون و روش‌های مختلفی برای پاسخگویی به نیازهای عملکردی، فرمی و مفهومی در طراحی فضاهای ورودی بکار گرفته می شود. درب ورودی از جمله اجزاء اصلی فضای ورودی می باشد. جنس و مصالح، ابعاد و اندازه، و تزئینات درها متغیرهای تاثیر گذار بر درب های ورودی می باشد. عمده ترین مصالح مورد استفاده در درب بقعه های تاریخی، چوب بوده و از آیات قرآنی برای تزئینات بسیاری از درب ها استفاده شده است.
کلیدواژه فضای ورودی، در، آیات قرآنی، بقعه ها
آدرس , Iran
پست الکترونیکی a.shahroudi@umz.ac.ir
 
   Entrance space, door and architecture of historical tombs  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved