>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیرات نور بر یادگیری دانش آموزان در فضاهای آموزشی  
   
نویسنده مهدی نژاد جمال الدین ,شیردل امیرحسین
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    معماری و نور با یکدیگر ارتباطی ناگسستنی دارند .نور ازجمله عواملی است که به طور مستقیم بر روان آدمی تاثیر می گذارد.بر اساس مطالعات ،کیفیت محیطی که فرد درآن آموزش فرا می گیرد به عواملی چون رنگ ، نور ، صدا ،و... بستگی دارد .توجه به ابعاد جسمی و روحی دانش آموزان امری ضروری است و لازمه ی ایجاد رفاه و آرامش روانی ، فراهم کردن محیطی پویا می باشد ، بهبود فضا های آموزشی می تواند به آموزش ویادگیری دانش آموزان در حوزه های شناختی ، عاطفی و مهارتی کمک کند. در محیط های آموزشی اگر نور کافی نباشد یا دارای شدت زیاد باشد ، تاثیرات منفی بر مغز انسان گذاشته و در امر یادگیری اختلال ایجاد می شود. بنابراین این پژوهش که از نوع توصیفی -تحلیلی می باشد سعی دارد با پرداختن به تاثیرات نور در محیط های آموزشی با توجه به دیدگاه اندیشمندان و متخصصان این موضوع را بررسی کند. به طور کلی نتایج این پژوهش گویا آن است که استفاده درست و به اندازه از نور طبیعی خورشید موجب نشاط، انگیزه ، رفع خستگی ، عدم اختلال روحی و روانی و... می شود .معماران باید توجه کنند در طراحی محیط های آموزشی به نورگیری و جهت گیری ساختمان اهتمام لازم بورزند بنابراین ، یافته های این پژوهش راهکارهایی برای ایجاد محیطی لذت بخش را در بردارد.
کلیدواژه نور، روان شناسی محیطی،فضای آموزشی،معماری
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی amirshirdel6645930@gmail.com
 
   Investigating the effects of light on students' learning in educational spaces  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved