>
Fa   |   Ar   |   En
   تحول گردشگری: بر روی سیر مطالعات توریستی و جغرافیای اقتصادی تکاملی  
   
نویسنده مظفری صادق ,سهراب وندی الهام
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    جغرافیای اقتصادی تکاملی (eeg) توجه بیشتری را از سوی محققان گردشگری کسب کرده است. ثابت شده است که eeg یک پارادایم توضیحی مفید در بخش های دیگر، مانند بخش هایی با تکنولوژی بالا و خلاق است. با این حال، عدم وجود بحث های نظری در مورد اصول تکاملی تغییر در بخش خدمات فن آوری نسبتا کم وجود دارد، که گردشگری نمونه اصلی آن است. این مقاله eeg را به یک مخاطب گسترده تر گردشگری با ارائه اصول هسته ای eeg و نحوه ارتباط آنها با مطالعات گردشگری معرفی می کند. انتخاب مسیرهای جدید تحقیقاتی در مورد مطالعات eeg و مطالعات گردشگری همراه با تعداد زیادی از همپوشانی پنهان تحقیق برجسته می شود که می تواند مطالعات eeg و گردشگری را توسعه دهد. این مقاله نیاز به مشارکت تجربی و مفهومی با eeg توسط محققان گردشگری دارد
کلیدواژه جغرافیای اقتصاد تکاملی، وابستگی به مسیر، Talc، گردشگری
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی hdx17@yahoo.com
 
   The evolution of tourism: on the course of tourism studies and evolutionary economic geography  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved