>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نحوه شکل گیری و توسعه شهرک غیر رسمی نوده مشهد  
   
نویسنده منافزاده هادی
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    اسکان غیر رسمی در کلانشهرهای جهان سوم و ایران مسبوق به زمینه ها و دلایل شکل گیری متعددی است. حاشیه نشینی به عنوان عدم تعادل فضایی توزیع جمعیت، مشکلات متعددی را برای کشور به وجود آورده است .این پدیده دربعضی از جوامع، معلول کشش طبیعی قطبهای صنعتی، شغلی، رفاهی و اداری است و در بعضی دیگر از جوامع، بیکاری و فقراز عوامل اصلی شکل دهی این پدیده بشمار می روند.تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی وضعیت محلات غیر رسمی شهر مشهد بپردازد ، جامعه آماری تحقیق مورد نظر کلیه ی ساکنان محله نوده شهر مشهد می باشد ، در این تحقیق به بررسی وضعیت موجود منطقه نوده ، دیدگاههای موجود درمورد نحوه شکل گیری منطقه مورد مطالعه ، علل اصلی گسترش بافت غیر رسمی نوده ، بررسی و تحلیل وضعیت ساخت و سازهای موجود منطقه و همچنین وضعیت اسکلت و اماکن مسکونی ، بررسی و تحلیل بافت انسانی و نحوه ی افزایش جمعیت وپرداختن به برنامه ها و راهبردهای انجام شده در این منطقه و همچنین کارها واولویت های در دست انجام در منطقه نوده پرداخته شده است ، همچنین در این راستا پشنهاداتی به شرح ذیل برای ساماندهی وجود دارد که عبارت است از وجود یک نظام مدیریت واحد شهری به منظور هماهنگ سازی روابط و عملکردهای عناصر و سازمان های موثر در اداره شهر، تحول نگرش مدیران شهری و پذیرش ساکنان سکونتگاه های غیررسمی و اعتقاد به اجرای طرحهای ساماندهی و توانمندسازی، تقویت شوراهای محلات به عنوان یک نهاد رسمی محلی، افزایش وامهای با سود پایین مانند وام مسکن ، وام کسب و کار، وام خود اشتغالی و آموزش مهارتهای کوتاه مدت و زود بازده به منظور ارتقاء توان اقتصادی مردم در این سکونتگاه ها، زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری و تعلق برای ساکنان این سکونتگاه ها . این تحقیق سعی دارد تا با بررسی کلیه ی فاکتورهای موجود به بررسی و کنکاش نحوه شکل گیری و گسترش ، بررسی و ضعیت موجود و بررسی توانهای موجود منطقه دارد و در پایان به ارائه راهکارهای راهبردی و کاربردی پرداخته شده است.
کلیدواژه مشهد ، محلات غیر رسمی ، نوده،حاشیه نشینی
آدرس , Iran
پست الکترونیکی manafzadeh.arch@yahoo.com
 
   How to form and develop the informal town of Nodeh in Mashhad  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved