>
Fa   |   Ar   |   En
   سرزندگی و اهمیت آن در برنامه ریزی شهری  
   
نویسنده اخوان انوری امیررضا ,تکلو محدثه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه با افزایش شدید جمعیت در شهرهای کشور به‌خصوص کلان‌شهر‌ها، شهرهای دچار بحران‌های زیادی اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، کالبدی و ... شده اند. این شهرهای پرجمعیت به دلیل عدم توان و توجه به میزان جمعیت و عدم برنامه ریزی اصولی و کاربردی روز به روز دچار مشکلات عدیده‌ای میشنود و پویایی، نشاط و کارایی خود را از دست می‌دهند. این مشکلات در جامعه امروز به صورت بحران‌های شهری نمایان شده است. همچنین این بحران‌ها در آینده با کاهش کیفیت زندگی شهروندان و کاهش سرزندگی شهری همراه میباشد. به همین جهت توجه مضاعف به کلان‌شهرها و برنامه ریزی صحیح و کاربردی برای احیای دوباره شهرها در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و بازگشت نشاط و سرزندگی شهری امری بسیار مهم در زمینه برنامه‌ریزی شهری تلقی می‌شود. از این رو پژوهش حاضر به تحلیل اهمیت رویکرد سرزندگی در طرح‌ها و برنامه‌های شهری پرداخته است.
کلیدواژه سرزندگی شهری، کیفیت زندگی، برنامه‌ ریزی شهری، طرح‌های شهری
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی mohadese.takallo@ut.ac.ir
 
   Vitality and its importance in urban planning  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved