>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مزیت های طراحی و اجرای سازه های بنگله با رویکرد ایجاد اقامتگاه های بومگردی. (مورد مطالعه:منطقه تالاب انزلی)  
   
نویسنده رضائی زاده مهابادی کامران ,یکتا سجاد
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    از آنجایی که اقامتگاه بومگردی دارای امکانات ارگانیک است، معماری همگام با اقلیم و محیط اصل اول در ساخت اینگونه مجموعه ها می باشد. همچنین جذب گردشگر از جمله امکاناتی است که توجه به معماری سنتی و بومی را در پی دارد و درنهایت منجر به پایداری اقتصادی میگردد. با توجه به ارتباط عمیق معماری با فرهنگ و هویت یک منطقه ضرورت توجه به طراحی مطلوب مجموعه های اقامتی تفریحی در راستای جذب گردشگر احساس می شود. در این میان مورد مهم این پژوهش استفاده از یک سازه تاریخی با ساختاری متناسب با اقلیم مناطق مرطوب می باشد. جذب گردشگر از جمله امکاناتی است که توجه به معماری سنتی و بومی را در پی دارد که درنهایت منجر به پایداری اقتصادی و توسعه آن ها میگردد. با توجه به ارتباط عمیق معماری با فرهنگ و هویت یک منطقه ضرورت توجه به طراحی مطلوب مجموعه های اقامتی تفریحی در راستای جذب گردشگر احساس می شود. در این پژوهش سعی شده مزیت استفاده از سازه های بنگله معرفی، و با توجه به شرایط اقلیمی، تاثیر استفاده از این نوع سازه ها در جذب گردشگر در منطقه جغرافیایی مورد بررسی (تالاب انزلی) نشان داده شود.
کلیدواژه اقامتگاه ساحلی، اقامتگاه بومگردی، معماری بومی، بنگله، سازه های بنگله
آدرس , Iran, , Iran
 
   Investigating the Advantages of Designing and Implementing Bungalow Structures with the Approach of Creating Ecotourism Residences. (case study: Anzali Lagoon Area)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved