>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه هندسه های پیچیده معماری به کمک پردازش تصاویر رقومی نمونه موردی: دو سقف از خانه بروجردی ها ، کاشان  
   
نویسنده اکبریان محمد رضا ,نوروزیان رضا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    با نگاه به معماری های گذشته متوجه هندسه هایی میشویم که برخی از آنها بسیار ساده و برخی از آنها بسیار پیچیده هستند، به طوری که شاید نتوان به راحتی متوجه الگو‌‌‌‌‌های آنها شد. حال علاوه بر الگوی آنها که در برخی موارد شبیه به معماری مکان‌های دیگر و در برخی موارد متفاوت با معماری های دیگر است ، بحث شیوه طراحی به جهت عبور نور و تابش نور بر قسمت‌های مختلف ،رنگ‌ های متفاوت و... را بیافزایید. ما در این پژوهش به بررسی روش های جدید با استفاده از علم پردازش تصاویر جهت قیاس هندسه های پیچیده معماری گذشته ایران میپردازیم. گاهی پیدا کردن تفاوت های دو هندسه متشابه یا شباهت های دو هندسه متفاوت میتواند کمکی جهت تحلیل یک مکان باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع کیفی با استفاده از داده های اولیه است که به صورت مطالعه موردی انجام شده است. دو سقف از خانه بروجردی ها برای پیدا کردن شباهت ها و تفاوت های آنها انتخاب شده است. هیستوگرام های 1 رنگی و تفکیک شده باند های موجود ، تعدیل هیستوگرام ها جهت یکسان سازی حدودی تصاویر ، فیلتر در حوزه فرکانس از روش های مورد استفاده است که برنامه نویسی آنها با استفاده از نرم افزار متلب 2 میباشد . بر اساس نتایج مطالعه موردی این تحلیل ها در برخی موارد مانند محل عبور نور و قرارگیری نور میتواند نتیجه بخش باشد اما در برخی موارد مانند خوشه بندی نیازمند پردازش های بیشتر توسط هوش مصنوعی یا خروجی داده های پردازش شده برای تحلیل راحت تر هندسه پیچیده توسط عامل انسانی باشد.
کلیدواژه پردازش تصاویر، خانه بروجردی ها، فیلتر تصاویر
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی akbarian@soore.ac.ir
 
   Comparing complex architectural geometries using digital image processing Case example: two roofs of Boroujerdi's house, Kashan  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved