>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرمحیط طبیعی بر افزایش خلاقیت کودکان درطراحی خانه کودک  
   
نویسنده هاشمی الهه السادات ,رمضانی مریم
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    طراحی فضاهای مخصوص کودکان تاثیر چشمگیری در رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی واجتماعی کودکان دارد ازجمله فاکتورهای موثر در طراحی خانه کودک، می توان محیط دلپذیر،ایجاد حس تعلق فضایی ،خلوت و آرامش ّرعایت مسایل زیبایی شناسی، ،تنوع و جذابیت،رعایت مقیاس و تناسبات،آسایش و ایمنی،رنگ مناسب،روشنایی مطلوب،اجتماع پذیری و فرم مناسب اشاره کرد، رعایت این اصول موجب تحریک حواس و کنجکاوی ،خیال پردازی،مشارکت،بازی و پرورش هنری کودک و در نتیجه وجود کودک از محافظه کاری به تجربه گرایی تغییر می یابد. کودک امروز به دلیل عدم امنیت محیط شهری در اتاق کوچک خود در انبوهی از آپارتمان ها محبوس شده است از این رو جنب و جوش و هیاهو جهت شناخت و کسب تجربه در محیط خارج از خانه وجود ندارد. درحالی که کودک خواهان فضایی است که بتواند خلا حضور طبیعت را در زندگی اش پر کند، مکانی که زمینه مناسب برای پرورش و رشد استعدادهایش را ایجاد کند. مهد کودک فضایی مختص کودکان می باشد، در گذشته مهد کودک ها صرفا جهت نگهداری کودکان بوده اند، اما این فضاها در دنیای امروزه دارای وظایفی جدید می-باشند. مهدکودک ها برای سالیان متمادی است که ساختمان هایی بی رنگ، یکنواخت و صرفا عملکردگرا بودند و باید این نکته را متذکر شد که صرفا استفاده از رنگ های شاد درخانه های تغییر کاربری یافته به مهدکودک نمی تواند فضایی مناسب برای کودکان باشد. بلکه در طراحی فضای معمارانه، آن فضا باید متناسب با سن، سلیقه و شرایط جسمی و روحی استفاده کنندگان باشد.
کلیدواژه کودک، مهدکودک، استعداد کودک، پرورش، خلاقیت
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی maryamramezani083@gmail.com
 
   Design of kids house  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved