>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی های اصلی طراحی معماری پایدار در دوره معاصر  
   
نویسنده ملکی ناصر ,حاتمی مقدم الهه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    معماری پایدار، در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش اتلاف انرژی (استفاده کمتر از منابع تجدید ناپذیر) و توجه کردن به منابع تجدید پذیر به وجود آمده است. طبق آمار حدود 50% ذخائر سوختی در ساختمانها استفاده می‌شود که این به نوبه خود منجر به بحران های زیست محیطی شده است که این مسئله یکی از مسائل و مشکلات مهم عصر معاصر به حساب می‌آید.معماران عصر حاضر تلاش دارند که با نیازسنجی خواسته های انسان ها در کاربردی نمودن اصول معماری پایدار در طراحی ساختمان در جهت استفاده حداقل از منابع تجدید ناپذیر، ساختمانهایی با انعطاف پذیری بیشتر و عمر طولانی تر بنا کنند.تنها هدف معماری پایدار، خلق بناهایی با طول عمر زیاد نیست زیرا بنای با عمر چند صد ساله با نیازهای زمان حال بشر هماهنگی ندارد در نتیجه معماری هایی را می‌توان معماری پایدار نامید که به نیازهای حال انسان پاسخگو باشد و همچنین تنها هدف معماری پایدار، خلق بناهایی با رعایت اصول اقلیم شناسی نیست زیرا بناهای امروزه با نیازهای زمان حال بشر و نوع زندگی شهرنشینی و محدودیت های موجود هماهنگی ندارد.بنابراین هر چه کیفیت طراحی بنا در ارتباط با محیط اطرافش بیشتر باشد آن فضا برای مدت طولانی تری میتواند نقش خود را در خدمت به انسانها ایفا نماید. این مقاله نتیجه پژوهشی است در جهت بررسی تاثیر ویژگی های معماری پایدار در معماری معاصر و پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا می‌توان شاخصه هایی در راستای پیاده سازی اصول معماری پایدار و به بیان دیگر کاربردی نمودن اصول معماری پایدار در معماری معاصر تعریف کرد؟ مسئله این تحقیق مشکلات زیست محیطی و استفاده نکردن از اقلیم در ساختمانهاست. لذا در مقاله حاضر پس از بیان مفهوم پایداری، اصول، اهداف و ویژگی های معماری پایدار، به بیان دیدگاههای صاحبنظران درباره راز ماندگاری و مفاهیم پایداری پرداخته است. هدف از این پژوهش دستیابی به معماری پایدار است که امروزه به فراموشی سپرده شده و جامعه دچار معضلاتی ناگوار شده است. برای به دست آوردن مطالب حاضر، از شیوه های مطالعاتی، تحقیق کتابخانه ای اعم از کتاب، مقالات و سایت ها استفاده شده است.نتایج این پژوهش از نگاه حفاظت از محیط زیست تلاش در بررسی مصالح بومی و آلودگی کمتر محیط زیست داشته است زیرا زندگی انسان تنیده شده است با محیطی که برآورده کننده نیازهایش است و معماران تنها زمانی می‌توانند نقش خود را در این عرصه ایفا نمایند که دست در دست محیط بتوانند گسست بنا با محیط اطراف را حل نمایند.
کلیدواژه معماری پایدار- اصول پایداری- اصول طراحی پایدار-توسعه پایدار- معماری بومی
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی maleki.naser68@gmail.com
 
   The main features of sustainable architectural design in the contemporary period  
   
Authors
  
Keywords Sustainable architecture - Principles of sustainability - Principles of sustainable design - Sustainable development - Native architecture
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved