>
Fa   |   Ar   |   En
   معماری ژنتیکی روند تولید فرم با الگوبرداری ازفرآیند تکامل زیستی  
   
نویسنده اکبریان محمدرضا ,نراقی محسن
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    باپیشرفت بشردر شناخت علوم زیستی و تبیین قوانین حاکم براین هستی پی برده‌ایم که هر کالبدی در هردوره ای، محصول تکامل نسلهای پیش از از خود است که سازگاری با محیط را برایش به ارمغان آورده. اکنون بر این موضوع آگاهیم که سازگاری از طریق وراثت و تکامل حاصل می گردد. اما کالبدها ورای صفات قابل رویت فیزیکی مهمترین مولفه‌ای که به ارث خواهند برد ژن‌ها هستند.. ژن‌ها درهرانتقال مجموعه وسیعی‌از اطلاعات ساختاری را منتقل می‌کنند و مطابق با شرایط محیطی مقصد،خود را بازنگری و منطبق می‌نمایند. در این میان معماری در راستای پاسخ به نیازهای اساسی بشر، خود به دنبال پاسخی است برای اساسی‌ترین نیاز خود یعنی بقا. حفظ بقا نیز میسر نیست جز با سازگاری با محیط. از این رو فرایند سازگار شدن با محیط توجه معماران را به خود جلب نموده است که این امر سبب ظهور روش‌های نوینی در طراحی گردیده. شناخته شده ترین نوع این روش ها معماری تکاملی است با الهام از فرایندهای شکل‌گیری و تکامل ساختارهای بیولوژیکی موجود در طبیعت. اینجاست که معماری ژنتیکی که کاملاً برای تولید نیازمند به هوش مصنوعی است و بر ایده‌هایی از الگوریتم‌های ژنتیکی استوار است معنا می‌یابد.در این مقاله ابتدا مبانی معماری تکاملی معرفی و سپس در ادامه معماری ژنتیکی و انواع رویکردهای آن و نمونه‌هایی از فعالیت های معماری انجام شده در این زمینه معرفی خواهد شد.
کلیدواژه معماری ژنتیکی، معماری تکاملی، الگوریتم های ژنتیکی.
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی akbarian@soore.ac.ir
 
   Genetic architecture Form production process by modeling the process of biological evolution  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved