>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی محرمیت دید و میزان دریافت نور روز با استفاده از کرکره در شهر تهران  
   
نویسنده رفعتی نریمان ,خضرلوی اقدم احسان
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    فراهم سازی شرایط آسایش کاربر در محیط داخلی از اهداف اصلی در طراحی ساختمان‌ها به‌شمار می‌آید. آسایش کاربر در فضا دارای جنبه‌های مختلفی از جمله آسایش حرارتی، صوتی و بصری است که دارای تاثیرات شگرفی بر سلامت جسم و روان افراد است. تامین نور روز کافی و محرمیت بعنوان دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌های آسایش بصری هدف این پژوهش است. بوسیله سیستم‌های انتقال دهنده‌ی نور روز می‌توان آسایش بصری کاربر را در فضاها فراهم کرد. در این پژوهش کرکره بعنوان یکی از کاراترین سیستم‌های انتقال نور روز و سایه انداز معرفی شده و با استفاده از پیکربندی‌های مختلفی که می‌توان با طول و زاویه‌ی آن تشکیل داد، الگوهایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد کرکره‌ها بعنوان سیستم انتقال دهنده‌ی نور روز و سایه انداز می‌توانند در مقایسه با الگویی که سایه‌اندازی بر روی بازشو قرار نگرفته است نور روز مفید بیشتری را فراهم کنند. همچنین به منظور دستیابی به محرمیت بیشتر از 90% و دریافت بیشترین نور روز مفید، کرکره‌هایی که جهت رو به بالا داشتند، نسبت به شرایطی که جهت آنها رو به پایین بود، بهتر عمل می‌کردند.
کلیدواژه کرکره، طراحی پارامتریک، محرمیت، نور روز مفید، سیستم‌های انتقال دهنده‌ی نور روز
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی e_khezerlouyagdam@alumni.iust.ac.ir
 
   investigation of visual privacy and daylight with the use of venetian blinds in Tehran  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved