>
Fa   |   Ar   |   En
   بازآفرینی شهری و تاثیر آن بر کیفیت زندگی  
   
نویسنده اخوان انوری امیررضا ,تکلو محدثه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    با افزایش جمعیت در شهرهای ایران، اینگونه شهرها رشد فیزیکی غالبا به صورت افقی را تجربه میکنند و محیط پیرامون خود را تصرف مینمایند. باگذر زمان و گسترش شهر مناطق مرکزی شهر رو به فرسودگی و افت کیفیت میرود، به گونه ای که پویایی، نشاط و کارایی قبل خود را از دست میدهد.با از دست رفتن کارایی این مناطق که از ایام قدیم از مناطق مهم شهر محسوب میشدند یا به اصطلاح قلب تپنده شهر بودند؛ شهر نیز نشاط و سرزندگی خود را از دست میدهد.لذا توجه به این مناطق و بازآفرینی و احیای دوباره آن در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان و بازگشت نشاط و سرزندگی شهری امری مهم تلقی میشود.از دیرباز برای احیا این مناطق اقدامات مختلفی نظیر اهدای بسته های تشویقی به ساکنین این بافت برای نوسازی، اختصاص دادن بناهای با ارزش قدیمی به فعالیت های فرهنگی و هنری و... که هرکدام از این روش ها با توجه به زمان و مکان خود مزایا و معایبی را دارا بوده است.
کلیدواژه بازآفرینی، بافت قدیمی، سرزندگی شهری،کیفیت زندگی
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی mohadese.takallo@ut.ac.ir
 
   Urban regeneration and its impact on quality of life  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved