>
Fa   |   Ar   |   En
   ضرورت استانداردها در طراحی هتل  
   
نویسنده کبیری شاه آباد داود
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    گردشگری یکی از حوزه های مهم اقتصادی در جهان به شمار می آید که با سرعت و پیشرفت فزاینده ای در حال پیشروی می باشد. با توجه به اینکه هتلداری یکی از زیرمجموعه های گردشگری محسوب میشود، سهم بسزایی از گردش مالی و درآمدی این صنعت را به خود اختصاص میدهد. از آنجا که در شهر تهران تاکنون مطالعه ای در خصوص هتلهای سبز صورت نگرفته، پژوهش حاضر بر آن است که ضمن شناسایی گواهینامه ها و استانداردهای سبز و معرفی اقدامات و ابتکارات سبز در حوزه هتلداری و امکانات اقامتی؛ به طراحی هتلهای شهر تهران با استانداردها و ابتکارات سبز بپردازد و میزان تمایل آنها را به استفاده و اجرای چنین استانداردهایی، ارزیابی کند و گامی در جهت پیشبرد گردشگری پایدار بردارد. پس هدف اصلی این تحقیق شناخت و دستیابی به یک الگوی مناسب برای هتل سبز در راستای گردشگری است. به منظور تحقق هدف‏های مطرح شده در این پژوهش و پاسخ به سوالات پژوهشی، از طرح پیمایشی که از روش‏های توصیفی می‌باشد، استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی بیانگر آن است که در بین طراحان و معماران، آگاهی چندانی از مفهوم هتل سبز به صورت جامع وجود ندارد و میزان آشنایی آنها با استانداردها و ابتکارات سبز در حوزه هتلداری و امکانات اقامتی پایین است. همچنین از نقطه نظر آنها میزان تاثیرات منفی هتلها بر محیط چشمگیر نیست و بر همین اساس تاکنون استفاده و اجرای استانداردها و ابتکارات سبز به عنوان ابزاری جهت کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی و اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است. در مجموع نتایج این پژوهش مبنی بر آگاهی پایین مدیران و طراحان شهرتهران از استانداردها و ابتکارات سبز و تمایل بالای آنها به استفاده و اجرای چنین استانداردهایی، لزوم اطلاع رسانی، آگاه سازی و تربیت نیروی انسانی فعال در این بخش از صنعت را آشکار می سازد. هر مقاله باید دارای یک خلاصه 70 تا 100 کلمه ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی 40 میلیمتری از لبه راست و 35 میلیمتری از لبه چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی نمی‌گردد.
کلیدواژه استاندارد، هتل سبز، توریسم، تهران.
آدرس , Iran
پست الکترونیکی kabirishahabad@chmail.ir
 
   The need for standards in hotel design  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved