>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی تراکم ساختمانی در زون‌های Tod در شهر تهران با رویکرد کاهش مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی؛ نمونه موردی: زون ایستگاه مترو سهروردی  
   
نویسنده رفعتی نریمان ,خضرلوی اقدم احسان
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    با توجه به آمارهای بین‌المللی، شهرها بزرگترین مراکز مصرف انرژی هستند. حمل و نقل و نیز سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها اصلی‌ترین عوامل مصرف انرژی در شهر‌ها هستند. شهر تهران نیز مانند همه ابر شهرها با معضلات مصرف سرسام‌آور انرژی در حوزه‌های ساختمان و حمل و نقل مواجه است. مصرف برق برای سرمایش ساختمان‌ها در تابستان از یکسو و نیز ترافیک سنگین و مصرف غیرقابل تصور بنزین در این شهر، لزوم استفاده از مدل‌های جدید برنامه‌ریزی شهری را ضروری می‌نماید. توسعه مبتنی بر حمل و نقل (tod) از متاخرترین مدل‌های توسعه‌ی شهری است که مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته و افزایش تراکم ساختمانی در حوزه‌ی ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی از جمله راهکارهای پیشنهادی است. در این بین تعیین حداکثر میزان تراکم ممکن با توجه به شرایط اقلیمی و با جهت کاهش مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش حوزه‌ی ایستگاه مترو سهروردی با هدف تعیین میزان تراکم، بنحوی که کمترین مصرف انرژی را در ساختمان‌ها به همراه داشته باشد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نمی‌توان با قطعیت در مورد تراکم ساختمانی یک محدوده صحبت کرد، بلکه می‌بایست با توجه موقعیت هر بلوک یا پارسل در مجاورت با بلوک‌های دیگر، در مورد میزان تراکم آن بلوک یا پارسل تصمیم‌گیری نمود.
کلیدواژه توسعه مبتنی بر حمل و نقل، طراحی پارامتریک، تابش، مصرف انرژی
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی e_khezerlouyagdam@alumni.iust.ac.ir
 
   Optimizing building density in TOD zones in Tehran with the approach of reducing cooling and heating energy consumption; Case example: Sohrevardi metro station zone  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved