>
Fa   |   Ar   |   En
   امکانسنجی ایجاد پیاده راه شهرداری حدفاصل میدان قدس و تجریش  
   
نویسنده جلیلی صدرآباد سمانه ,آجورلو محدثه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    با توجه به گسترش روز افزون شهرها و وابستگی شهروندان به اتومبیل و وسایل نقلیه موتوری در سطح شهرها، تسلط اتومبیل بر سواره روز به روز بیشتر می گردد و شهرها برای جای دادن اتومبیل های بیشتر گسترش می یابند که به تبع آن نقش پیاده در آن کمرنگ شده و خیابان ها به فضاهای شهری در مقیاس غیر انسانی، غیر ایمن، پر سر و صدا تبدیل گشته اند و خیابان ها بیشتر به تامین دسترسی های سواره می پردازند تا به نیازهای عابرین پیاده پاسخگو باشند. به همین جهت برای پاسخ به این دغدغه ها رویکردهای پیاده مداری و پیاده راه سازی مورد توجه قرار گرفت. ایجاد پیاده راه ها قطعا تاثیرات فراوانی در زندگی، اقتصاد، روابط اجتماعی و اقتصادی، محیط زیست، کالبد، ترافیک و همچنین ایمنی و امنیت افراد پیاده در محدوده خود دارد که سنجش این اثراتپیش از طراحی و برنامه ریزی کامل یک پیاده راه عنوان می کند تا چه میزان این پیاده راه می تواند اثرات مثبت و یا منفی برجای گذارد تا برای تک تک آنان برنامه ریزی کرده و پروژه به یک طرح موفق بیانجامد. به همین جهت در این مطالعه که یک پژوهش توصیفی و تحلیلی است از طریق اسناد و مطالعات کتابخانه ای و همچنین مشاهده میدانی به بررسی امکانسنجی ایجاد پیاده راه شهرداری در منطقه یک می پردازد و تاثیرات پیاده راه سازی را در شش بعد دسته بندی می نماید و مانند تجربه موفق بازطراحی میدان تایمز استفاده از طرح های آزمایشی و موقتی زمان دار که با صرف هزینه و زمان بسیار کمتر می تواند اثرات پیاده راه شدن خیابان را بسنجد پیشنهاد می نماید.
کلیدواژه پیاده، پیاده راه، اثرات پیاده راه سازی، خیابان، طرح های موقتی
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی s_jalili@iust.ac.ir
 
   Feasibility study of creating a Shahrdari Pedestrian zone between Ghods Square and Tajrish Square  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved