>
Fa   |   Ar   |   En
   شهر دوستدار کودک با محوریت راه اندازی پارک مهارت کودکان و نوجوانان  
   
نویسنده فارسی صادق ,زارعی وحید ,ابوطالبی مصطفی ,احمدی اسماعیل ,باغبان حسین
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    دوران کودکی یکی از مهمترین بخش های زندگی هر انسان است که علاوه بر رشد سریع فیزیکی،شکل گیری بخش عمده ای از خلق و خو ، توانمندی ها ، خلاقیت ها که در تمام زندگی پیش برنده زندگی فرد بوده و آموزشهای بعدی را تسریع و تسهیل مینماید.یکی از بهترین فرصت ها برای آموزش مشاغل و نحوه برخورد با فعایتهای اجتماعی برخورد کودکان با فضاهای شبیه سازی شده در پارک های کودک میباشد.درک بهتر کودک از چگونگی انجام کارها و ساختار مشاغل باعث عدم ایجاد ترس در کودک در برخوردهای اجتماعی میگردد
کلیدواژه پارک مهارت ،کودک و نوجوان،شهر دوستدار کودک
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی hosseynmatin2490@gmail.com
 
   A child-friendly city with the focus of setting up a skill park for children and teenagers  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved