>
Fa   |   Ar   |   En
   شاخصه های شهر سلامت محور با تاکید بر ویژگی های محیط انسان ساخت  
   
نویسنده صادق زاده نظری شیما ,غفاری علی
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    شهر سالم، براساس یک فرآیند، و نه فقط براساس یک نتیجه و محصول، تعریف می‌شود. شهر سالم شهری نیست که به سطح خاصی از وضعیت سلامت دست پیدا کرده باشد؛ بلکه هدف اصلی آن کسب آگاهی نسبت به سلامتی و تلاش برای بهبود آن در جامعه است. بدین ترتیب، هر شهری می‌تواند به یک شهر سالم تبدیل شود، بدون توجه به آن که شرایط موجود آن چه باشد. اما آنچه که باید به عنوان یک ضرورت مدنظر قرار گیرد، الزام توجه به سلامتی و ایجاد یک ساختار و فرآیند مناسب برای دست‌یابی به آن است. یکی از مهم ترین ابزارهای دست یابی به اهداف شهر سالم، تغییر در ساختارهای محیط انسان ساخت است. بر این اساس به بررسی تعاریف و اهداف شهر سالم در حوزه محیطی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که یک شهر سالم، همان شهر فعال است که چارچوب جامعی را برای فعالیت فراهم می‌کند و مجموعه‌ای از راهبردهای عملی را ارائه می‌دهد. زمانی که این شهر دارای یک چشم‌انداز و تعهد باشد. مدیران شهر و مسئولان محلی می‌توانند به نگرانی‌های اخیر مرتبط با زندگی کم تحرک بپردازند و سرزندگی و سلامت شهر و شهروندان خود را بهبود بخشند.
کلیدواژه سلامت محور، شهر سالم، محیط انسان ساخت، الزامات کالبدی
آدرس , Iran, , Iran
 
   Characteristics of a health-oriented city with an emphasis on the characteristics of the human environment  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved