>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر در ارتقاء رضایتمندی شهروندان و هنرمندان از فضاهای فرهنگی و هنری شهر تبریز  
   
نویسنده حبشی خیاط محمدحسین
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    انسان در زندگی جمعی خویش گرایش به ایجاد ارتباط و بسط تعامل فرهنگی داشته است. افزوده شدن حیات جمعی ضمن متحول نمودن زندگی، نیاز فردی و جمعی بشر را دچار نقصان کرده است. از طرف دیگرکمبود فضاهای فرهنگی و هنری از نظر کیفی که موجب ارتقاء سطح رضایتمندی از مکان‌های مذکور باشد به‌شدت احساس می‌شود. مراکز فرهنگی موجود اغلب پاسخگوی نیازهای اجتماعی شهروندان و هنرمندان نبوده و خالی بودن این مجموعه‌ها گویای این مطلب است و به ‌هنگام استفاده مشکلات زیادی را دربر داشته است. درواقع فرهنگسراهای موجود در شهر تبریز از نظر سطح رضایتمندی آن‌طورکه باید پاسخگوی نیازهای فرهنگی شهروندان و هنرمندان نبوده و هرکدام به‌نوعی مشکلاتی را دارند. آن‌چه که ضرورت انجام این تحقیق را دوچندان می‌کند، دو موضوع مهم و اساسی است؛ اولاً از نظر کمی تعداد و سرانه فضاهای فرهنگی و هنری بنابه گفته کارشناسان دست‌اندرکارکافی نبوده و ثانیاً همین مراکز با عدم کیفیت لازم مواجه هستند؛ پژوهش حاضر با درنظر گرفتن عوامل موثر بر ارتقاء سطح رضایتمندی و ارائه راهکارهای تاثیرگذار در طراحی فضاهای فرهنگی و هنری با توجه به مولفه‌های موثر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است. باتوجه به نتایج یافته‌ها مشخص گردید که سه عامل: 1- دسترسی آسان به خدمات فضاهای فرهنگی 2- امنیت اجتماعی- فرهنگی شهروندان و هنرمندان 3- هویت و حس تعلق به‌مکان از اصلی‌ترین عامل‌های موثر بر رضایتمندی از فضاهای فرهنگی و هنری می‌باشد.
کلیدواژه فرهنگسرا، شهروندان، هنرمندان، رضایتمندی، شهرتبریز
آدرس , Iran
پست الکترونیکی arch.habashi54@gmail.com
 
   Factors influencing the promotion of citizens and artists satisfaction with the cultural and artistic spaces of Tabriz  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved