>
Fa   |   Ar   |   En
   پهنه‌بندی خطر بهمن برفی و راهکارهای پیشنهادی جهت کنترل آن  
   
نویسنده کاوسی امید
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    بهمن به‌عنوان یکی از مخاطرات دامنه‌ای تهدیدکننده جامعه انسانی و طبیعت در مناطق کوهستانی است. تخریب و آسیب منازل مسکونی، تاسیسات صنعتی، بناها، ساختمان‌ها و... اغلب به عملیات مهندسی مربوط نمی‌شود، بلکه بیش از %90 خسارات به علت مکان‌یابی و جایگزینی نادرست ساختمان‌ها و بناها است. این موضوع در مناطق بهمن خیز نیز صدق می‌کند و ممکن است بناهای بسیاری در مناطق پرخطر واقع شده باشند. مناطقی از شهرستان الیگودرز واقع در استان لرستان یکی از نقاط بهمن خیز است. در این پژوهش از مدل حداکثر آنتروپی (max.ent) استفاده شد و از مزیت این مدل نشان دادن درصد سهم و اهمیت هر یک از عوامل موثر در وقوع پدیده مورد مطالعه است. به منظور تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر بهمن از 10 فاکتور مورفولوژیکی استفاده شد که نقشه هر کدام از این عوامل در نرم افزار saga gis تهیه گردید و همچنین نقاط بهمن خیز موجود در منطقه که شناسایی گردیده بود به مدل حداکثر آنتروپی (max.ent) معرفی گردید و سرانجام خروجی مدل فوق نقشه پهنه‌بندی خطر بهمن بود . ارزیابی مدل باتوجه به مقدار auc برابر با 78/0 گویای آن است که مدل در پیش‌بینی خوب عمل کرده است. همچنین راهکارهایی جهت کنترل بهمن در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد گردید. امید است نتایج این تحقیق راه‌گشای مطالعات صحیح‌تر و دقیق‌تری در این منطقه به‌منظور کاهش صدمات و خسارات ناشی از وقوع بهمن‌های برفی باشد.
کلیدواژه بهمن برفی، مدل حداکثر آنتروپی، الیگودرز ، پهنه بندی،کنترل بهمن
آدرس , Iran
پست الکترونیکی kavoosi@ut.ac.ir
 
   Avalanche risk zoning and suggested solutions for its control  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved