>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرمصالح آلیاژهای حافظه‌دار شکلی هوشمند در عرصه ساخت‌وساز مدرن و اثر آن در صرفه‌جویی انرژی سوخت‌های فسیلی  
   
نویسنده سپاهی آنیتا ,خالقی جلال ,عسکری پور لاهیجی محمدرضا ,چرختاب مقدم شاهین
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    در عصر حاضر استفاده از مصالح با دوام، دارای قابلیت جذب انرژی و شکل پذیری بالا در مهندسی سازه پر رنگ‌تر شده است.مهندسان و سازندگان مسکن در تلاشند تا جای ممکن ساخت و ساز را به شکلی بهینه نمایند که هم ساختمان در عرصه ساخت و ساز دارای حرفی برای گفتن باشد و هم ساخت و ساز باعث کاهش هدر رفت انرژی گردد. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مصالح آلیاژهای حافظه‌دار شکلی هوشمند در عرصه ساخت‌وساز مدرن و اثر آن در صرفه‌جویی انرژی سوخت‌های فسیلی پرداخته شده است.این پایان نامه از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد.همچنین از نظر شیوه اجرا در زمره تحقیقات علی-پیمایشی است. علی از این جهت که به بررسی تاثیر متغیرها بر روی یکدیگر می‌پردازد و پیمایشی از این جهت که با استفاده از ابزار میدانی، گردآوری اطلاعات صورت پذیرفته است. همچنین از نظر زمانی یک تحقیق مقطعی به شمار می‌رود واز نظر نوع داده‌ها،کمی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که در این پرسشنامه مصالح آلیاژهای حافظه‌دار شکلی هوشمند به وسیله 5 گویه و با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار می‌گیرد. عرصه ساخت‌وساز مدرن به وسیله 7 گویه و بااستفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار می‌گیرد. صرفه‌جویی انرژی سوخت‌های فسیلی به وسیله 8 گویه وبا استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار می‌گیرد. در نهایت نتایج با استفاده از تحلیل آماری در قالب معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و بر اساس نتایج بدست آمده از آن به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.
کلیدواژه مصالح هوشمند،آلیاژهای حافظه دار،ساخت و ساز مدرن،صرفه جویی انرژی،بهینه سازی ساخت و ساز
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
   The Impact of Intelligent Memory Alloy Materials in Modern Construction and Its Effect on Fossil Fuel Energy Saving  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved