>
Fa   |   Ar   |   En
   چالش های گرافیک شهری و معماری خیابانی در عصر دیجیتال  
   
نویسنده غلامی نسترن
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    چالش‌های مهمی که طراحی شهری هنگام حرکت رو به جلو در این عصر دیجیتال جدید با آن مواجه است، شامل پروژه‌های عظیم و پیچیده‌ای است که باید تحلیل و توسعه شوند. نیاز به ابزارهای تحلیل کارآمد و روش‌های طراحی منطقی نشان‌دهنده نگرانی‌های مداوم است، در حالی که کاربردهای عملی و قابل مانور به جای مطالعات تجربی کمیاب است. پس از ادغام عوامل طراحی مانند محیط، حمل و نقل و دید و خلاصه کردن اهداف بلوک‌ها و ساختمان‌ها در عملکردها و شاخص‌های کنترلی مربوطه، طرح تولید اولیه با اعمال ویژگی‌های به‌دست‌آمده و قواعد رویه‌ای در گرامر اشکال خاص ساخته شد. در نهایت، طراحان می توانند نتیجه را با جزئیات با استفاده از محاسبه زمان واقعی و عملیات تعاملی تنظیم کنند. گرافیک شهری جزیی مهم از معماری خیابانی محسوب می شود. مورفولوژی فضایی بلوک یکی از مهمترین عوامل در نظر گرفتن تناسب و راحتی شرایط زندگی برای طراحی شهری است. برای ایجاد یک طرح طراحی رضایت‌بخش، ویژگی‌های بلوک معمولی واقعی باید به عنوان قوانین در مدل‌سازی تولیدی انتزاع شوند. یک روش موثر که می تواند بلوک را با فرآیند شکل گیری و منطق تجزیه و تحلیل کند، قواعد رویه ای را قابل اعتمادتر می کند و بنابراین تصمیم گیری نهایی را به طور دقیق هدایت می کند.
کلیدواژه گرافیک شهری، معماری خیابانی، طراحی شهری
آدرس , Iran
پست الکترونیکی nastargh1377@gmail.com
 
   Challenges of urban graphics and street architecture in the digital age  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved